Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do klas I oraz IV sportowej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie na rok szkolny 2018/2019


opracowany na podstawie Zarządzenia nr 933/18 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 17 stycznia 2018r.

Termin postępowania rekrutacyjnego

Wykonane czynności

od 1 marca 2018r.
 do 30 marca 2018r. 

Złożenie wniosku przez Rodziców/Prawnych Opiekunów  o przyjęcie do klasy I ogólnej oraz klasy IV sportowej szkoły podstawowej.

 

 

9 kwietnia 2018r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów    zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy I oraz klasy sportowej szkoły podstawowej.

17 kwietnia 2018r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

20 kwietnia 2018r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów   przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klas I oraz IV klasy sportowej szkoły podstawowej.

 

Wnioski rekrutacyjne z obwodu i spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej  w Augustowie  do klas I  oraz klasy IV sportowej znajdują się do pobrania w formie elektronicznej na stronie szkoły oraz w wersji papierowej w sekretariacie szkoły w godz.7.30- 15.30.