Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do klas I SP i klas sportowych IV i V SP  w  Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w Augustowie   
w roku szkolnym 2017/2018


opracowany na podstawie Zarządzenia nr 615/17 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 17 lutego 2017r.

Termin postępowania rekrutacyjnego

Wykonane czynności

od 1 marca 2017r.
 do 31 marca 2017r. 

Złożenie wniosku przez Rodziców/Prawnych Opiekunów  o przyjęcie do klasy ogólnej I szkoły podstawowej oraz klasy IV i V sportowej szkoły podstawowej.

10 kwietnia 2017r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów    zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy I SP i klas sportowych.

21 kwietnia 2017r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów   przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy I  SP i klas sportowych.

 

Wnioski rekrutacyjne z obwodu i spoza obwodu szkoły Podstawowej nr 4 w Augustowie  do klas I SP oraz klas IV i V sportowych znajdują się do pobrania w formie elektronicznej na stronie szkoły oraz w wersji papierowej w sekretariacie szkoły w godz.7.30- 15.30.