INFORMACJA OBIADY MARZEC

 

 

Abonament za obiady dla uczniów za marzec 2018
wynosi 70,00 zł. (20 dni * 3,50 zł)

 

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy:

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Augustowie

  1. M. Konopnickiej 5; 16-300 Augustów

Nr rachunku: 79 1240 5787 1111 0010 6967 9848

 

w ostatecznym terminie do 26 lutego 2018

 

W tytule przelewu/wpłaty proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę z zaznaczeniem SP lub G w celu ustalenia osoby, której należy obiady wydawać.

Obiady będą wydawane w dniach od 01 do 28 marca.