Informacja dla rodziców

Ilustracja do artykułu inforodzicow.png

Szanowni Państwo!

 W związku z planowanym od dnia 08.04.2019r. (poniedziałek) strajkiem nauczycieli i pracowników, informuję, iż, jeśli dojdzie do strajku, uczniom, których rodzice nie będą mogli zapewnić opieki w domu, zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w świetlicy szkolnej w godzinach 7.00- 16.00., a także odbędą się rekolekcje szkolne zgodnie planem i załączonym rozkładem na stronie szkoły (wariant rekolekcji na okres strajku).    W czasie strajku nie będą odbywać się lekcje. W dniach strajku stołówka szkolna nie będzie wydawała obiadów. W przypadku nie odbycia się strajku, przedstawiony jest na stronie szkoły drugi wariant planu rekolekcji w tym okresie.

Ponadto uprzejmie informuję, iż, w dniach 10.,11.,12.04 (środa, czwartek, piątek) oraz 15., 16., 17.04 (poniedziałek, wtorek, środa) odbywać się będą egzaminy gimnazjalne oraz egzaminy ósmoklasisty. Egzaminy te odbędą się w wyznaczonych terminach. Przypominam, iż dni 12.04. i 17.04 egzaminów są to dni wolne od nauki dla uczniów szkoły. Uczniom, którym w dniach egzaminów, rodzice nie mogą zapewnić opieki, szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w świetlicy szkolnej w godzinach 7.00.- 16.00. W czasie egzaminów również nie będą wydawane obiady w stołówce szkolnej.

Od dnia 18.04. do dnia 23.04.2019r. odbywać się będzie zgodnie z planem pracy szkoły wielkanocna przerwa świąteczna( dni wolne od zajęć edukacyjnych).

Ze względów organizacyjnych bardzo proszę o zgłaszanie dzieci, które przyjdą do świetlicy szkolnej w czasie planowanego strajku oraz w czasie trwania egzaminów (zgłoszeń można dokonywać telefonicznie- 87 643 22 29 - drogą e-mailową: dyrsp4augustow@op.pl   lub osobiście w sekretariacie szkoły ewentualnie za pośrednictwem wychowawcy klasy). Pomoże to dyrektorowi szkoły zapewnić uczniom opiekę i bezpieczny pobyt na terenie szkoły.

Bardzo proszę o zrozumienie trudnej sytuacji i współpracę.

Wszelkie wątpliwości można wyjaśniać z dyrekcją szkoły (osobiście, telefonicznie lub poprzez e-mail szkoły).

Z poważaniem

Mariola Karpińska

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej

w Augustowie

 

 

Dodana: 31 marzec 2019 22:26

Zmodyfikowana: 31 marzec 2019 22:26

Licznik odwiedzin