Informacja o strajku do rodziców!

Szanowni Państwo!

 W związku z kontynuowanym od dnia 08.04.2019r. (poniedziałek) strajkiem nauczycieli i pracowników, informuję, iż, uczniom, których rodzice nie będą mogli zapewnić opieki w domu, zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w świetlicy szkolnej w godzinach 7.00- 16.00.W czasie strajku nie będą odbywać się lekcje. W dniach strajku stołówka szkolna nie będzie wydawała obiadów.

Ponadto uprzejmie informuję, iż, dni 29,30.04. i 02.05 są to dni wolne od nauki dla uczniów szkoły. Uczniom, którym w tych dniach, rodzice nie mogą zapewnić opieki, szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w świetlicy szkolnej w godzinach 7.00.- 15.00. W tym czasie również nie będą wydawane obiady w stołówce szkolnej.

Uprzejmie informuję, iż strajk trwa do odwołania!

Ze względów organizacyjnych bardzo proszę o zgłaszanie dzieci, które przyjdą do świetlicy szkolnej w czasie strajku (zgłoszeń można dokonywać telefonicznie- 87 643 22 29 – drogą e- mailową: dyrsp4augustow@op.pl   lub osobiście w sekretariacie szkoły. Pomoże to dyrektorowi szkoły zapewnić uczniom opiekę i bezpieczny pobyt na terenie szkoły.

Bardzo proszę o zrozumienie trudnej sytuacji i współpracę.

Wszelkie wątpliwości można wyjaśniać z dyrekcją szkoły (osobiście, telefonicznie lub poprzez e-mail szkoły).

Z poważaniem

Mariola Karpińska

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej

w Augustowie

 

 

Dodana: 16 kwiecień 2019 10:03

Zmodyfikowana: 16 kwiecień 2019 10:03

Licznik odwiedzin