ZAPROSZENIE


Serdecznie zapraszamy uczniów,
nauczycieli oraz rodziców do udziału
w XVIII Miejskim Konkursie Szopek
Bożonarodzeniowych pod hasłem:
„Jesteśmy napełnieni Duchem
Świętym”.

 

Szczegóły konkursu w załączeniu: