Kryteria oraz terminy przyjęć kandydatów do klasy I w roku szkolnym 2019-2020

Ilustracja do artykułu ogloszenie2.jpg

Kryteria oraz liczba punktów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Augustów

 

Lp.

Kryterium

Punkty

1.

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja do danej szkoły podstawowej.

19

2.

Przynajmniej jedno z rodziców kandydata pracuje w obwodzie danej szkoły podstawowej.

10

3.

Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Miasto Augustów.

2

4.

Samotne wychowywanie kandydata w  rodzinie.

1

5.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

1

6.

Niepełnosprawność kandydata.

1

7.

Niepełnosprawność rodzica kandydata.

1

8.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

1

9.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

1

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Augustów

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2019r.

do 22.03.2019r.

od 03.06.2019r.

do 26.07.2019r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 29.03.2019r.

do 02.08.2019r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

03.04.2019r.

06.08.2019r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 12.04.2019r.

do 09.08.2019r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

17.04.2019r.

12.08.2019r.

         

 

Dodana: 17 styczeń 2019 18:07

Zmodyfikowana: 17 styczeń 2019 18:16

Licznik odwiedzin