Turniej Ekologiczny

Ilustracja do artykułu małe1.jpg

TURNIEJ EKOLOGICZNY W CZWÓRCE

Dnia 20 maja 2019 roku już po raz osiemnasty uczniowie klas trzecich z augustowskich szkół podstawowych przystąpili do ekologicznych zmagań konkursowych.

Celem konkursu było propagowanie wiedzy ekologicznej, sprawdzenie poziomu wiedzy uczniów klas III szkół podstawowych na temat ekologii, pogłębianie wiedzy i zainteresowań proekologicznych, kształtowanie postaw odpowiedzialności za środowisko naturalne i przyrodę, kształtowanie umiejętności współpracy między dziećmi i integrowanie środowisk uczniowskich klas III z augustowskich szkół podstawowych oraz wyzwalanie u dzieci takich cech charakteru jak życzliwość, serdeczność i zainteresowanie sprawami innych.

Konkurs miał charakter turnieju, podczas którego uczniowie wykazali się znajomością roślin, zwierząt, rozszyfrowywali łamigłówki i rebusy oraz rozpoznawali głosy zwierząt. Jak zawsze dużo emocji wzbudziła segregacja zgromadzonych śmieci i rozpoznawanie naturalnych okazów.  Po turnieju miał miejsce wspólny słodki poczęstunek składający się z samych zdrowych łakoci.

Konkurs cieszył się zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli szkół podstawowych. Konkurs przygotowały i przeprowadziły: Jadwiga Okrągła - nauczycielka nauczania zintegrowanego, Elżbieta Podbielska – nauczyciel przyrody i Elżbieta Puczyłowska - wicedyrektor szkoły. W komisji konkursu uczestniczyły przedstawicielki Nadleśnictwa Augustów – pani Paulina Giedrojć i Wioleta Kuczkiewicz oraz pani Monika Rowińska- bibliotekarka SP nr 4, którym nieocenioną pomocą służyli uczniowie klasy VII b: Patrycja Sobieska i Przemek Stasiulewicz.

Poziom konkursu był wyrównany i do końca ważyły się losy zwycięstwa. Ostatecznie dwoma punktami wygrała drużyna „Wilków” ze Szkoły Podstawowej nr 6 w składzie: Zofia Olejnik, Bartosz Bielawski. Miejsce drugie zdobyła drużyna „Jeży” ze Szkoły Podstawowej nr 3: Zofia Czerwińska i Julia Bajkowska. Na miejscu trzecim znalazły się „Żubry”, czyli Zuzanna Obek i Julia Kuźmicka ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Augustowie.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe w postaci gier dydaktycznych i notesów ufundowane przez Urząd Miasta w Augustowie oraz wartościowe książki o tematyce przyrodniczej i ekologicznej z Nadleśnictwa Augustów. Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy.

Wyniki, które osiągnęły dzieci pozwalają na stwierdzenie, że wiedza ekologiczna uczniów jest   coraz bogatsza, a dzieci są coraz lepiej przygotowane do tego rodzaju sprawdzianu wiadomości i umiejętności.  

Organizatorki konkursu: Jadwiga Okrągła, Elżbieta Podbielska i Elżbieta Puczyłowska.

Dodana: 28 maj 2019 23:03

Zmodyfikowana: 28 maj 2019 23:03

Licznik odwiedzin