ZARZĄDZENIE  Nr 17/2020/2021 DYREKTORA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W AUGUSTOWIE z dnia 9  listopada 2020 r.

w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 9 listopada 2020 na czas nieoznaczony, do pobrania poniżej.